VÅRE MEDARBEIDERE

Våre advokater har bred og allsidig bakgrunn, 
og er spesialisert på ulike områder.

ANDERS SVINØ

Daglig leder / Advokat / Partner

952 31 831

ANETTE SCHEI

Advokatfullmektig

922 07 578

CECILIE LANGVA

Advokat / Partner

419 16 720

HÅKON RASMUSSEN

Advokat / Partner

930 82 112

KATHRIN HARAM

Advokat

916 64 343

MARTIN DYB

Advokat

950 46 020

REIDAR ANDRESEN

Advokat / Partner

930 64 818

TROND SVINØ

Advokat / Partner

906 49 115

ØYVIND BRANDAL

Advokatfullmektig

938 27 180


EVY BLINDHEIM

Regnskapsmedarbeider

481 09 227

JENNY-ANN BJØRGE

Advokatsekretær

930 23 667

KARI ANNE GODØ

Advokatsekretær

902 67 255

MONICA JANET KRONBORG

Adm. ans. / Advokatsekretær

975 73 617