Oddvar Aarsæther

Advokat
Kompetanseområder
  • Tvisteløsning og prosedyre
  • Fast eiendom
  • Kontraktsrett
  • Erstatningsrett
  • Helserett
  • Barnefordeling
  • Strafferett
  • Arverett

Oddvar Aarsæther bistår private næringsklienter, offentlige klienter og privatpersoner innenfor et bredt spekter av fagfelt. Han opptrer jevnlig for domstolen og fylkesnemnd, og har særlig erfaring innen tvisteløsning og prosedyre. Han påtar seg forsvarer- og bistandsadvokatoppdrag.

Arbeidserfaring
2022 -
Advokat, Advokatfirmaet Judicia DA
2017 - 2022
Advokat, Advokatene Flisnes & Co.
2015 - 2017
Advokatfullmektig, Advokatene Flisnes & Co.
2013 - 2015
Account Executive / jurist, Aon Norway AS
Utdanning
2013 - 2015
Autorisasjonsordning for forsikringsmeglere, Handelshøyskolen BI
2008 - 2013
Master i rettsvitenskap, UiB