Anders Svinø

Daglig leder / Advokat & Partner

Kompetanseområder

  • Arbeidsrett / skipsarbeidsrett
  • Arv, skifte, generasjonsskifte
  • Erstatningsrett
  • Eiendomsrett
  • Fiskeri og havbruk
  • Forsikringsrett / sjøforsikring
  • Forvaltningsrett og offentlighet
  • Kommunalrett
  • Kontraktsrett og internasjonale forhold
  • Offentlige anskaffelser
  • Restrukturering, insolvens og konkurs
  • Sjørett
  • Strafferett / økokrim

Anders Svinø arbeider med rådgivning, tvisteløsning og prosessoppdrag for bedrifter, rederier, offentlige virksomheter og private.

Anders Svinø har vært dommer i tingretten i flere år og har dermed erfaring fra de fleste rettsområder. Han er også universitetslektor ved NTNU Ålesund og underviser i sjørett og sjøforsikringsrett.

Arbeidserfaring

2016 –
2007 – 2016
2007 –
2006 – 2007
2005 – 2006
2002 – 2005
2000 – 2002
1998 – 1999

Advokat og partner, Advokatfirmaet Judicia DA
Privatpraktiserende advokat i Ålesund
Universitetslektor NTNU Ålesund, lærer i sjørett og sjøforsikringsrett,
Kst. tingrettsdommer, Sunnmøre tingrett,
Dommerfullmektig, Sunnmøre tingrett,
Rådgiver/fung. avdelingsdirektør, Kystdirektoratet, juridisk avd.,
Dommerfullmektig/kst. sorenskriver, Hardanger tingrett,
Juridisk rådgiver (vernepliktig), NATO HQ North, Stavanger,

Utdanning

2003
2000
1998

Advokatbevilling
Master of Laws (LLM) in Maritime Law, University of Southampton
Cand. jur., Universitetet i Bergen. Spesialfag i sjørett, Universitetet i Oslo

Verv
  • Medlem av Advokatforeningens lovutvalg for samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring
  • Oppnevnt av Nærings- og fiskeridepartementet som statens kontrollør for Sunnmøre og Romsdal fiskesalgslag (SUROFI)
  • Diverse styreverv
Arbeidserfaring
  • 2016 –
    Advokat og partner, Advokatfirmaet Judicia DA
  • 2013 – 2016
    Advokat/partner, Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS
  • 2007 – 2012
    Advokat, Advokatene Gjørtz & Co
  • 2007 –
    Universitetslektor NTNU Ålesund, lærer i sjørett og sjøforsikringsrett
  • 2006 – 2007
    Kst. tingrettsdommer, Sunnmøre tingrett
  • 2005 – 2006
    Dommerfullmektig, Sunnmøre tingrett
  • 2002 – 2005
    Rådgiver/fung. avdelingsdirektør, Kystdirektoratet, juridisk avd.
  • 2000 – 2002
    Dommerfullmektig/kst. sorenskriver, Hardanger tingrett
  • 1998 – 1999
    Juridisk rådgiver (vernepliktig), NATO HQ North, Stavanger
Utdanning
  • 2003
    Advokatbevilling
  • 2000
    Master of Laws (LLM) in Maritime Law, University of Southampton
  • 2003
    Cand. jur., Universitetet i Bergen. Spesialfag i sjørett, Universitetet i Oslo