Anders Svinø

Daglig leder / Advokat & Partner

Kompetanseområder

 • Arbeidsrett / skipsarbeidsrett
 • Arv, skifte, generasjonsskifte
 • Erstatningsrett
 • Eiendomsrett
 • Fiskeri og havbruk
 • Forsikringsrett / sjøforsikring
 • Forvaltningsrett og offentlighet
 • Kommunalrett
 • Kontraktsrett og internasjonale forhold
 • Offentlige anskaffelser
 • Restrukturering, insolvens og konkurs
 • Sjørett
 • Strafferett / økokrim

Anders Svinø arbeider med rådgivning, tvisteløsning og prosessoppdrag for bedrifter, rederier, offentlige virksomheter og private.

Anders Svinø har vært dommer i tingretten i flere år og har dermed erfaring fra de fleste rettsområder. Han er også universitetslektor ved NTNU Ålesund og underviser i sjørett og sjøforsikringsrett.

Arbeidserfaring

2016 –
2007 – 2016
2007 –
2006 – 2007
2005 – 2006
2002 – 2005
2000 – 2002
1998 – 1999

Advokat og partner, Advokatfirmaet Judicia DA
Privatpraktiserende advokat i Ålesund
Universitetslektor NTNU Ålesund, lærer i sjørett og sjøforsikringsrett,
Kst. tingrettsdommer, Sunnmøre tingrett,
Dommerfullmektig, Sunnmøre tingrett,
Rådgiver/fung. avdelingsdirektør, Kystdirektoratet, juridisk avd.,
Dommerfullmektig/kst. sorenskriver, Hardanger tingrett,
Juridisk rådgiver (vernepliktig), NATO HQ North, Stavanger,

Utdanning

2003
2000
1998

Advokatbevilling
Master of Laws (LLM) in Maritime Law, University of Southampton
Cand. jur., Universitetet i Bergen. Spesialfag i sjørett, Universitetet i Oslo

Verv
 • Medlem av Advokatforeningens lovutvalg for samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring
 • Oppnevnt av Nærings- og fiskeridepartementet som statens kontrollør for Sunnmøre og Romsdal fiskesalgslag (SUROFI)
 • Diverse styreverv
Arbeidserfaring
 • 2016 –
  Advokat og partner, Advokatfirmaet Judicia DA
 • 2013 – 2016
  Advokat/partner, Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS
 • 2007 – 2012
  Advokat, Advokatene Gjørtz & Co
 • 2007 –
  Universitetslektor NTNU Ålesund, lærer i sjørett og sjøforsikringsrett
 • 2006 – 2007
  Kst. tingrettsdommer, Sunnmøre tingrett
 • 2005 – 2006
  Dommerfullmektig, Sunnmøre tingrett
 • 2002 – 2005
  Rådgiver/fung. avdelingsdirektør, Kystdirektoratet, juridisk avd.
 • 2000 – 2002
  Dommerfullmektig/kst. sorenskriver, Hardanger tingrett
 • 1998 – 1999
  Juridisk rådgiver (vernepliktig), NATO HQ North, Stavanger
Utdanning
 • 2003
  Advokatbevilling
 • 2000
  Master of Laws (LLM) in Maritime Law, University of Southampton
 • 2003
  Cand. jur., Universitetet i Bergen. Spesialfag i sjørett, Universitetet i Oslo