Anette Schei

Advokatfullmektig

Kompetanseområder

  • Arbeidsrett
  • Personopplysningsrett
  • Trygderett
  • Velferdsrett
  • Fast eiendom
  • Forvaltningsrett
  • Kontraktsrett

Anette Schei bistår næringsklienter, offentlige klienter og privatpersoner innenfor et bredt fagfelt.

Hun har lang erfaring innenfor arbeidsrett, forvaltningsrett og trygderett.

Schei har erfaring fra store omstillingsprosesser, og var engasjert av Høgskolen i Ålesund i forbindelse med fusjonen med NTNU.

Schei er Universitetslektor ved NTNU i Ålesund med fagansvar for forretningsjus.

Arbeidserfaring

2018 –
2016 –
2015 – 2016
2012 – 2015
2009 – 2012
2008 – 2009
2006 – 2008

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Judicia DA
Universitetslektor, NTNU i Ålesund
Jurist, NTNU i Ålesund
Teamkoordinator, NAV Ålesund
Veileder, NAV Ålesund
Eiendomsrådgiver, Eiendomsmegler 1
Saksbehandler, Trygdekontoret i Ålesund

Utdanning

2002 – 2008

Master i rettsvitenskap, UiB