Anette Schei

Advokat

Kompetanseområder

  • Arbeidsrett
  • Personopplysningsrett
  • Trygderett
  • Fast eiendom
  • Tvisteløsning og prosedyre
  • Forvaltningsrett
  • Kontraktsrett
  • Strafferett
  • Skipsarbeidsrett

Anette Schei bistår næringsklienter, offentlige klienter og privatpersoner innenfor et bredt fagfelt.

Hun har lang erfaring innenfor arbeidsrett, forvaltningsrett og trygderett. I tillegg arbeider hun som forsvarsadvokat.

Schei har erfaring fra store omstillingsprosesser, og var engasjert av Høgskolen i Ålesund i forbindelse med fusjonen med NTNU.

Schei er Universitetslektor ved NTNU i Ålesund med fagansvar for forretningsjus.

Arbeidserfaring
2020 –
Advokat, Advokatfirmaet Judicia DA
2018 – 2020
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Judicia DA
2016 –
Universitetslektor, NTNU i Ålesund
2015 – 2016
Jurist, NTNU i Ålesund
2012 – 2015
Teamkoordinator, NAV Ålesund
2009 – 2012
Veileder, NAV Ålesund
2008 – 2009
Eiendomsrådgiver, Eiendomsmegler 1
2006 – 2008
Saksbehandler, Trygdekontoret i Ålesund
Verv
  • Medlem av Advokatforeningens lovutvalg for velferds- og trygderett
Utdanning

2002 – 2008

Master i rettsvitenskap, UiB