I N V I TA S J O N
- ARVERETTSSEMINAR -

ARVERETTSSEMINAR

ARVERETTSSEMINAR

Vi i Judicia har gleden av å invitere til ARVERETTSSEMINAR. Vi byr på interessante foredrag av generell interesse for enhver som sitter med arverettslige spørsmål, enten som mottaker eller fremtidig arvelater.

Foredragene avholdes i våre lokaler i Ørsta den 25. oktober 2017 kl 18:00 – 20:00.

Foredragene som avholdes er:

1
18.00 - 18.20
HOVEDPRINSIPPER I ARVERETTEN - BEGREPER

I arve- og skifteretten blir det brukt en del begreper som det er nødvendig å kjenne innholdet av for å forstå reglene. Disse gjennomgås innledningsvis.

Velkomst og innledning ved advokat/partner Anders Svinø.

2
18.20 - 18.50
USKIFTE OG SÆRKULLSBARN

Mange familier består i dag av «mine, dine og våre» barn. Dette får blant annet konsekvenser for gjenlevende ektefelles rett til å sitte i uskiftet bo. Mange ektefeller ønsker å sikre at gjenlevende ektefelle skal få fortsette å bo i fellesboligen og opprettholde sin levestandard. Dette krever planlegging og grep fra ektefellenes side mens de fortsatt lever. Hvilke rettigheter har ektefeller og hvilke grep kan tas? Kort gjennomgang med praktisk tilnærming.

Foredraget holdes av advokat Christina Marie Bjørge.

3
19.00 - 19.30
FORSKUDD PÅ ARV - GREIT Å VITE

Mange ønsker å gi forskudd på arv til sine barn. Etter at arveavgiften ble opphevet i 2014 har dette blitt enklere. Det er likevel flere forhold som er viktig å kjenne til, som  forskjellen mellom gave og forskudd på arv, hvilken betydning det har om en sitter i uskiftet bo og skattespørsmål ved overdragelse av fast eiendom som forskudd på arv.

Foredraget holdes av advokatfullmektig Martin Dyb.

4
19.30 - 20.00
FREMTIDSFULLMAKTER

Fremtidsfullmakter var nytt i Norge fra 2013. Ved å opprette en fremtidsfullmakt kan voksne personer, mens de fortsatt er friske og klare, bestemme hvem som skal ivareta deres interesser (økonomiske og andre) dersom de på et senere tidspunkt blir ute av stand til selv å ivareta disse, eksempelvis pga. demens.

Fremtidsfullmakten er et privat alternativ til vergemål, der du selv bestemmer hvem som skal bli din «verge» (fullmektig). Omtrent 50 % av alle tyskere på pleiehjem har skrevet fremtidsfullmakter, og nordmenn bør også benytte seg av ordningen.

Foredraget holdes av advokat/partner Anders Svinø.

STED
Ørsta
Vikegata 9
TID
25. oktober 2017 i Ørsta
Kl. 17.30 Registrering
Kl. 18.00 - 20.00 Foredrag

Påmelding innen 23. oktober 2017

Seminaret er gratis