Cecilie Langva

Advokat & Partner

Kompetanseområder

 • Fast eiendom
 • Eiendomsmegling
 • Selskapsrett/corporate
 • Tvisteløsning og prosedyre
 • Insolvens

Cecilie Langva har spesialkompetanse knyttet til eiendomstransaksjoner ved omsetning av fast eiendom og eiendomsselskaper, herunder gjennomføring av due diligence-prosesser på selgers og kjøpers side, kontraktsforhandlinger og gjennomføring av oppgjør som oppgjørsansvarlig.

Langva har eiendomsmeglerforsikring og konsesjon fra Finanstilsynet til å drive eiendomsmeglingsvirksomhet, og holder kurs for eiendomsmeglere godkjent av Finanstilsynet som etterutdanning.

Hun bistår jevnlig utleiere og leietakere med forhandling, inngåelse, reforhandling og forlengelser og oppsigelser av leiekontrakter, særskilt for næringseiendom men også for bolig. Langva har kompetanse knyttet til leiekontrakter i et bredt spekter, både kontorlokaler, lager og drifts-/ virksomhetslokaler.

Langva bistår jevnlig flere store utviklere av bolig og næringseiendom med utvikling av fast eiendom, herunder deling av grunneiendom, seksjonering, etablering og finansiering av borettslag og eierseksjonssameier, opprettelse av huseierforeninger og velforeninger. I tillegg har hun erfaring som forretningsfører og bistår i forbindelse med tvistesaker knyttet til fast eiendom.

Langva er oppnevnt salgsmedhjelper ved gjennomføring av tvangssalg for Sunnmøre tingrett og Oslo Byfogdembete, og har opparbeidet seg spesialkompetanse på tvangsinndrivelse.

Arbeidserfaring

2015 –
2013 – 2015
2009 – 2013
2009
2006 – 2009

Advokat og partner, Advokatfirmaet Judicia DA
Senioradvokat, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA
Advokat, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet DLA Piper Norway DA

Utdanning

2001 – 2006

Master i rettsvitenskap, UiB

Arbeidserfaring
 • 2015 –
  Advokat og partner, Advokatfirmaet Judicia DA
 • 2013 – 2015
  Senioradvokat, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA
 • 2009 – 2013
  Advokat, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA
 • 2009
  Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA
 • 2006 – 2009
  Advokatfullmektig, Advokatfirmaet DLA Piper Norway DA
Utdanning
 • 2001 – 2006
  Master i rettsvitenskap, UiB