I N V I TA S J O N
- Ettermiddagsseminar -

EIENDOMSSKOLEN

EIENDOMSSKOLEN

Vi i Judicia har gleden av å invitere til sjette kursrekke i EIENDOMSSKOLEN, med interessante foredrag om ulike temaer og hyggelig sosialisering i våre lokaler i etterkant!

Seminaret ble avholdt i våre lokaler i Grimmergata 5 den 13. september 2018.

1
16.30 - 17.00
BRUK AV INNLEID ARBEIDSKRAFT

Når er dette lovlig, hva må man være oppmerksom på og hvordan unngår man solidaransvar for lønn?

Foredraget holdes av advokat Trond Svinø.

2
17.00 - 17.30
BYGGHERREFORSKRIFTEN

Vi gjennomgår de viktigste pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen.

Foredraget holdes av advokat Håkon Rasmussen og advokatfullmektig Martin Dyb.

3
17.00 - 17.30
OVERTAKELSER

Vi gjennomgår de sentrale NS-kontraktene og har fokus på hva man må være oppmerksom på – både sett med byggherrens og entreprenørens øyne.

Foredraget holdes av advokat Helge Neraal (DLA Piper, Oslo)

STED
Ålesund
Grimmergata 5
TID
13. september 2018 i Ålesund
Kl. 16.00 Registrering
Kl. 16.30-18.00 Foredrag
Kl 18.00- Hyggelig sosialisering i
våre lokaler

Påmelding innen 10. september 2018