I N V I TA S J O N
- Ettermiddagsseminar -

EIENDOMSSKOLEN

EIENDOMSSKOLEN

EIENDOMSSKOLEN ble avholdt den 14. februar 2019. 

1
16.30
LOVENDRINGER I BUSTADOPPFØRINGSLOVEN OG AVHENDINGSLOVEN

Det har kommet endringer i sentrale bestemmelser i bustadoppføringsloven og avhendingsloven, knyttet til garantistillelse og «som den er»-salg».

Vi gjennomgår innholdet i endringene og deres viktigste konsekvenser.

Foredraget holdes av advokat Martin Dyb.

2
16.35
SLUTTOPPGJØR

Sluttoppgjør markerer avslutningen av alle entrepriser, enten det gjelder profesjonelle kontrakter eller forbrukeravtaler. Reglene for sluttoppgjør er for de aller fleste praktiske formål klare og tydelige. Samtidig kan konsekvensene av feil håndtering være at man taper ellers berettigede krav.

Vi gjennomgår de viktigste prinsippene for sluttoppgjør, og ser nærmere på sentrale regler knyttet til ulike entrepriseavtaler.

Foredraget holdes av advokat Håkon Rasmussen.

3
17.15
PRAKTISK REKLAMASJONSHÅNDTERING

I de fleste prosjekt vil det ved overtakelse, eller i etterkant, avdekkes forhold man mener innebærer et avvik fra det avtalte. Betydningen av manglende eller mangelfulle reklamasjoner kan bli store, samtidig som mangelfull håndtering fra utførende også kan få store konsekvenser. Selv om reklamasjonsperioden ikke er utløpt kan det tenkes at reklamasjonen uansett ikke er rettidig, eller at forholdet er foreldet.

Vi gjennomgår de viktigste reglene og oppstiller praktiske rutiner som er viktige både for byggherre og entreprenør.

Foredraget holdes av advokat Martin Dyb.

4
17.45
ER KRAVET FORELDET?

I mange tilfeller kan mangelskrav mv. være foreldet. Krav vil dermed kunne avvises som foreldet uavhengig av om reklamasjonen for øvrig er rettmessig.

Temaet reiser en rekke praktiske spørsmål som: Hva kan foreldes, hva skal til for å avbryte foreldelse, hva er konsekvensene av erkjennelse, og kan realitetsdrøftelser stå i veien for foreldelse?

Vi gjennomgår regelverket med særlig fokus på de forhold man må være oppmerksom på for både å beskytte seg mot fremsatte krav og ikke minst ivareta egne krav.

Foredraget holdes av advokat Trond Svinø.

STED
Ålesund
Grimmergata 5
TID
14. februar 2019 i Ålesund
Kl. 16.00 Registrering
Kl. 16.30-18.15 Foredrag
Lett servering

Påmelding innen 11. februar 2019