I N V I TA S J O N
- Ettermiddagsseminar -

EIENDOMSSKOLEN

EIENDOMSSKOLEN

Vi i Judicia har gleden av å invitere til femte kursrekke i EIENDOMSSKOLEN.

Seminaret ble avholdt onsdag 24. januar 2018 i Ålesund og torsdag 25. januar 2018 i Ørsta, med følgende foredrag:

1
16.30 - 17.00
ULIKE KONTRAKTSFORMER I HUSLEIERETTEN

Næringsleiekontrakter inngås normalt over flere år og kan være av stor økonomisk verdi. Det er derfor svært viktig at partene har et bevisst forhold til de rettigheter og forpliktelser som følger av avtalen.

Det finnes mange ulike typer kontrakter, herunder standardkontrakter. Vi vil ta for oss de mest brukte standardkontraktene og påpeke sentrale punkt som partene må være oppmerksomme på ved forhandling og inngåelse av leiekontrakter.

Fokus vil å hovedsak være på næringsleiekontrakter.

2
17.00 - 17.30
PARTENES VEDLIKEHOLDSANSVAR

Uenighet om vedlikeholdsansvar og omfanget av dette er ett av de mest vanlige tvistepunktene innen leieforhold. Vi vil ta utgangspunkt i hvordan dette reguleres i standardkontraktene og angi hvilke punkter partene særskilt bør være oppmerksomme på ved inngåelse av leiekontrakt, ved overtakelse av leieobjektet, underveis i leieforholdet og ved overlevering av leieobjektet ved endt leieforhold.

Fokus vil i hovedsak være på næringsleiekontrakter.

Dette foredraget avholdes som foredrag nr. 3 i Ørsta, fra kl 17.30 til 18.00.

2
17.00 - 17.30
MVA. FOR UTBYGGERE

Hvor går skillet mellom oppføring for egen og fremmed regning? Og hvilke forhold må man være oppmerksom på for å unngå problemer relatert til merverdiavgift?

Advokat Hugo Marøy i PwC gjennomgår de mest relevante problemstillingene for utbyggere av bolig/fritidseiendommer.

Dette foredraget avholdes kun i Ørsta. Foredraget ble avholdt i Ålesund under forrige kursrekke av EIENDOMSSKOLEN.

STED
Ålesund
Grimmergata 5
Ørsta
Vikegata 9
TID
24. januar 2018 i Ålesund
Kl. 16.00 Registrering
Kl. 16.30-18.00 Foredrag
Kl 18.00- Hyggelig
sosialisering i
våre lokaler
25. januar 2018 i Ørsta
Kl. 16.00 Registrering
Kl. 16.30-18.00 Foredrag

Påmelding innen 17. januar 2018