I N V I TA S J O N
- Ettermiddagsseminar -

EIENDOMSSKOLEN

EIENDOMSSKOLEN

Vi i Judicia har gleden av å invitere til fjerde kursrekke i EIENDOMSSKOLEN. Vi kan også denne gangen by på interessante foredrag og et hyggelig bransjetreff 6. september 2017 i Ørsta og 7. september 2017 i Ålesund.

Foredragene som holdes begge dagene er:

1
16.30 - 17.15 (Kurs 1 og 2 avholdes parallelt)
MVA. FOR UTBYGGERE

Hvor går skillet mellom oppføring for egen og fremmed regning? Og hvilke forhold må man være oppmerksom på for å unngå problemer relatert til merverdiavgift?

Advokat Hugo Marøy i PwC gjennomgår de mest relevante problemstillingene for utbyggere av bolig og fritidseiendommer.

2
16.30 - 17.15 (Kurs 1 og 2 avholdes parallelt)
HÅNDVERKERTJENESTELOVEN

Hva må utførende være særlig oppmerksom på ved oppdrag som reguleres av håndverkertjenesteloven?

De sentrale bestemmelsene gjennomgås av advokat Trond Svinø (advokat Cecilie Langva i Ørsta) og adv.flm. Martin Dyb

3
17.15 - 18.00
NY TEK17

Ny teknisk forskrift trådte i kraft den 1. juli i år.

Advokat Håkon Rasmussen gjennomgår de viktigste endringene for både utviklere og entreprenører.

STED
Ørsta
Vikegata 9
Ålesund
Grimmergata 5
TID
6. september 2017 i Ørsta
Kl. 16.00 Registrering
Kl. 16.30-18.00 Foredrag
7. september 2017 i Ålesund
Kl. 16.00 Registrering
Kl. 16.30-18.00 Foredrag
Kl. 18.00- Hyggelig sosialisering
i våre lokaler

Påmelding innen 1. september 2017