Konkurrere på tid i bygge- og anleggsprosjekter

I bygge- og anleggsprosjekter er byggherren opptatt av kostnader, kvalitet og tid. Det er ofte disse kriteriene tilbyderne måles opp mot og som vil være avgjørende for byggherrens valg av entreprenør.

Publisert: 13. januar 2020 Skrevet av: Advokat Thomas Albertsen

Når det gjelder tid så kan byggherren velge enten 1) å sette en tidsfrist i forespørselen, eller 2) legge opp til at entreprenørene får komme med sitt beste tilbud på hvor raskt arbeidene kan ferdigstilles. Det første vil være et kontraktkrav. Det andre vil være et tildelingskriterium.

Konkurranser som gjennomføres etter regelverket om offentlige anskaffelser styres som kjent av nokså formelle og strenge regler, alt etter verdien på den enkelte entreprisekontrakten. Dersom byggherren velger å oppstille tid som et kontraktkrav, må tilbyderne vurdere om dette vil være oppnåelig. Dersom byggherren velger å oppstille tid som et tildelingskriterium, overlates vurderingen av spørsmålet til entreprenørene. I det siste tilfellet gjelder det å selge seg inn, men ikke for mye. Har man lovt for mye så vil en kunne slite med frister og komme i en dagmulktssituasjon. Da spises marginene.

I disse dager skal en svært interessant sak mellom Veidekke og Statens vegvesen opp i retten. Saken gjelder en konkurranse for anskaffelse av entreprenør til å forestå arbeidene på E39 Svegatjørn – Fanavegen. Kontraktsverdien er ca. 2,3 milliarder kroner og den var i 2015 den største veikontrakten i Norge. Veidekke har stevnet inn Statens vegvesen med påstand om at byggherrens angitte byggetid ikke er oppnåelig og at tiden som er avsatt ikke er forsvarlig. Veidekke har i media gått ut og sagt at tidsfristene vil gå ut over sikkerheten i prosjektet.

Slik vi har forstått saken oppstilte Statens vegvesen byggetid som et kontraktkrav, dvs. byggherren hadde på forhånd fastsatt gjeldende tidsfrister. Tilbyderne skulle bare bekrefte at man ville overholde fristene. Det ligger i dagen at man som tilbyder vil kunne risikere å bli avvist dersom man tar forbehold mot et så vesentlig kontraktsvilkår. Spørsmålet som retten nå må ta stilling til er om en entreprenør, som har inngitt tilbud uten å ta forbehold, vil kunne bli hørt med at gjeldende og aksepterte tidsfrister likevel skal bli satt til side. Det blir spennende å følge utviklingen i saken.

Generelt har vi forståelse for at enkelte byggherrer av og til må sette tidsfrister i konkurranser, men dersom det er mulig så vil de beste grunner etter vårt syn tilsi at entreprenørene må få jobben med å beregne tiden det tar å få utført jobben. Dette kan som nevnt innledningsvis være angitt som et tildelingskriterium og dermed være en vektig del av en evaluering og tildeling.