ADVOKATFIRMAET JUDICIA DA

Judicia er et moderne advokatfirma som bygger på solid erfaring, høy faglig kompetanse og integritet, og tilgjengelighet for våre klienter.

Vi dekker både næringslivets og det offentliges behov for juridisk bistand og brenner for de gode løsningene. Våre advokater kombinerer høy juridisk kompetanse med forretningsforståelse, bransjekunnskap og handlekraft for å tilby den beste rådgivning og service.

I tillegg yter vi juridisk bistand til privatpersoner på de fleste rettsområder. Vi har lang erfaring med å føre saker for domstolene, og vi vektlegger personlig service og tett samarbeid uten formelle barrierer.

Vi vektlegger betydningen av nærhet og tilgjengelighet for våre klienter, både i responstid og løpende oppfølging. Vi er representert med kontor i Ålesund og bistår klienter over hele landet.

Våre advokater er spesialiserte innen ulike fagområder og arbeider i team der dette vurderes som hensiktsmessig for å gi klienten den beste rådgivning og service.

Judicia samarbeider med Advokatfirmaet DLA Piper (Oslo), som er et globalt advokatfirma med ca. 70 advokater i Norge. Ved behov kan vi derfor innhente spisskompetanse og kapasitet for de mest komplekse oppdrag innenfor alle fagområder.

Judicia har trainee-ordning, hvor jusstudenter har arbeidsopphold hos oss. Vi legger vekt på at studentene får varierte og spennende arbeidsoppgaver i et inkluderende arbeidsmiljø. Normalt får studentene også være med i én eller flere rettssaker i løpet av oppholdet. Søknad og CV kan sendes til karina@judicia.no.

Ålesund

Besøks- og postadresse:
Grimmergata 5, 6002 Ålesund

Telefon: 70 30 44 00
Faks: 70 30 44 10
Epost: post@judicia.no