Leasing – kjenn dine rettigheter

Mange har hørt skremselshistorier om ekstra kostnader når leasingbilen leveres tilbake. Du må betale for «unormal slitasje», men hva er det?

Publisert: 25. mars 2019 Skrevet av: Advokat / partner Anders Svinø

Leasing defineres rettslig som «leie av bruksrett» og er en finansieringsform som er en mellomting mellom leie og lånefinansiering. Utleier beholder eiendomsretten til bilen.

Det eksisterer ikke spesielle lovregler for leasingavtaler, og avtalen blir derfor spesielt viktig.

Før du inngår en leasingavtale bør du derfor sette deg nøye inn i kontraktsbetingelsene som tilbys. Det er fullt mulig å forhandle om betingelsene, eksempelvis at servicer skal inngå.

Kontraktene vil imidlertid i praksis være utformet på utleiers premisser, og det er derfor opp til deg å ta initiativ til og få aksept for eventuelle endringer i din favør.

Vær spesielt oppmerksom på kostnadene ved å gå ut av kontrakten før utløpet av leasingperioden (normalt tre-fire år), rentereguleringen (fast eller flytende/regulerbar), kostnadene ved for mange kjørte kilometer ved tilbakelevering (ofte 30 000 eller 45 000 km) og regulering av servicer (inkludert eller ikke).

Og: Utleiers definisjon av «unormal slitasje», som kan variere mellom ulike leasingselskap/bilforhandlere.

Når bilen leveres tilbake etter utløpet av leasingperioden, vil verkstedet ta en gjennomgang av bilen med hovedfokus på karosseri og interiør, samt en begrenset mekanisk kontroll. I tillegg kontrolleres blant annet nøkler og ekstra hjulsett. Du bør kreve å få være tilstede ved gjennomgangen, dersom ikke bilforhandleren selv tar initiativ til det.

En bil er en bruksgjenstand, og noe slitasje må man derfor regne med over en periode på tre-fire år. Men hvor går så grensen mellom «normal» og «unormal» slitasje?

En vanlig definisjon av «unormal slitasje» brukt av flere store aktører innenfor billeasing er:

Slitasje utover det som kan forventes etter å ha kjørt bilen i en leieperiode på eksempelvis tre år. Dette gjelder også utstyr som er defekt, mangler eller er feilaktig reparert.

Dette blir man imidlertid ikke spesielt mye klokere av, og det er derfor vanlig at man spesifikt angir skadetyper som er «unormal slitasje» på hhv. karosseri («eksteriør»), interiør, dekk/felg og motor/drivverk. Noen eksempler:

  • Lett synlige riper som må lakkeres (ikke kan poleres)
  • Flere enn 3 parkeringsbulker med diameter opp til 5 cm

Interiør:

  • Hull eller revner i setetrekk / tepper

Dekk/felg:

  • Skade på degg/felg fra fortauskant eller liknende («kantkjøring o.l.»)
  • Dekkslitasje på sommerdekk mindre enn 1,6 mm mønsterdybde
  • Dekkslitasje på vinterdekk mindre enn 3 mm mønsterdybde

I tillegg vil manglende servicer bli definert som «unormal slitasje».

Når kostnadene ved å utbedre skader bedømmes, skal vanlige prinsipper for skadetaksering ved forsikringsoppgjør følges.

Vær oppmerksom på at flere store leasingselskap/bilforhandlere har avtale med NAF om taksering av leasingbiler som skal tilbakeleveres. NAF har egne skriftlige «Retningslinjer for vurdering av unormal slitasje» som du kan lese på deres hjemmeside under «Leasing». Selv om de aller fleste bilforhandlere opptrer seriøst og er til å stole på, kan det likevel være en fordel å få en nøytral tredjepart som NAF til å taksere bilen, dersom kontrakten gir deg valget.

Ettersom leasing altså betyr at du leier en bil som eies av en annen og du må betale for «unormal slitasje» som påføres denne i leieperioden, er det et godt råd å ta ekstra godt vare på leasingbilen. At du har sørget for godt stell og oppfølging av serviceprogram vil du tjene på den dagen bilen skal leveres tilbake.

Det kan også være lurt å selv få reparert småskader, typisk «Moa-bulker», før du leverer bilen tilbake. Erfaringsmessig vil det koste mindre enn å få en regning for dette som «unormal slitasje».

Eventuelle tvister som måtte oppstå mellom utleier og leietaker i forbindelse med tilbakelevering av en leasingbil lar seg normalt løse gjennom forhandlinger, og det er sjelden at slike saker ender i rettsapparatet. Det tyder da på generelt god kundebehandling innenfor billeasing.