Reidar Andresen

Advokat & Partner

Kompetanseområder

 • Offentlig rett
 • Entreprise
 • Fast eiendom
 • Strafferett

Reidar Andresen arbeider hovedsakelig med tvisteløsning og prosedyre, fast eiendom og entreprise, offentlig rett og strafferett. Han bistår en rekke private og offentlige virksomheter med offentlig- og privatrettslig rådgivning.

Andresen er kommuneadvokat for flere kommuner på Sunnmøre. Han er også fast forsvarer ved Sunnmøre tingrett og Frostating lagmannsrett. I tillegg er Andresen styreleder og styremedlem i en rekke private og offentlige selskaper

Arbeidserfaring

2016 –
2010 – 2015
2002 – 2010
2001 – 2002
1999 – 2001
1996 – 1999
1994 – 1996
1988 – 1994
1985 – 1986

Advokat og partner, Advokatfirmaet Judicia DA
Advokat og partner, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA
Advokat og partner, Advokatfirmaet Tømmerdal & Co DA
Advokat, Advokatfirmaet Tømmerdal & Co DA
Kommuneadvokat, Ålesund kommune
Politifullmektig og politiinspektør, Sunnmøre politidistrikt
Politifullmektig, Oslo politidistrikt
Politibetjent, Oslo politidistrikt
Sersjant, brigaden i Nord-Norge

Utdanning

1990 – 1994
1986 – 1988
1984 –1985

Cand. jur., UiO
Statens politiskole
Befalskolen for Infateriet Sør-Norge

Arbeidserfaring
 • 2016 –
  Advokat og partner, Advokatfirmaet Judicia DA
 • 2010 – 2015
  Advokat og partner, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA
 • 2002 – 2010
  Advokat og partner, Advokatfirmaet Tømmerdal & Co DA
 • 2001 – 2002
  Advokat, Advokatfirmaet Tømmerdal & Co DA
 • 1999 – 2001
  Kommuneadvokat, Ålesund kommune
 • 1996 – 1999
  Politifullmektig og politiinspektør, Sunnmøre politidistrikt
 • 1994 – 1996
  Politifullmektig, Oslo politidistrikt
 • 1988 – 1994
  Politibetjent, Oslo politidistrikt
 • 1985 – 1986
  Sersjant, brigaden i Nord-Norge
Utdanning
 • 1990 – 1994
  Cand. jur., UiO
 • 1986 – 1988
  Statens politiskole
 • 1984 – 1985
  Befalskolen for Infateriet Sør-Norge