NY SAMARBEIDSAVTALE

Advokatfirmaet Judicia DA inngår samarbeidsavtale med Kystrederiene

Advokatfirmaet Judicia DA inngikk den 22. mai 2018 samarbeidsavtale med Kystrederiene.

Kystrederiene er en landsdekkende arbeidsgiver- og interesseorganisasjon som organiserer rederier innenfor nærskipsfart og Aqua Shipping (havbruk). Mer informasjon om Kystrederiene finnes på deres nettside.

Samarbeidet inngås på bakgrunn av partenes ønske om større tilknytning til hverandres fagområder og vi i Advokatfirmaet Judicia DA ser frem til et godt samarbeid med Kystrederiene og deres medlemmer!