I N V I TA S J O N
- Formiddagsseminar -

VARSLING

VARSLING

Vi i Judicia har gleden av å invitere til formiddagsseminar om varsling på arbeidsplassen.

Varsling blir stadig mer vanlig, og 1. juli 2017 ble reglene for interne varslingsrutiner kraftig skjerpet gjennom lovendringer i arbeidsmiljøloven. Spesielt de siste månedene har vi i forbindelse med #metoo sett utfordringene med å håndtere varsling i praksis. Rutiner på papiret og rutiner i praksis kan være to ulike ting. En vellykket håndtering er viktig både for arbeidsmiljøet, men også for nødvendig tillit i omgivelsene.

Kurset er et halvdagsseminar, hvor vi kort gjennomgår det teoretiske rammeverket for varsling, grensene for arbeidstakers opptreden og arbeidsrettslige reaksjoner. Hovedfokus vil være på praktisk håndtering, med utstrakt bruk av konkrete eksempler og relevante case-øvelser.

Kurset passer for alle med lederansvar, HR/personalavdeling og spesielt daglig ledere og styremedlemmer.

STED
Ålesund
Grimmergata 5
TID
22. mars 2018 i Ålesund
Kl. 9:00-13:00 Foredrag
PRIS
Kr 1 200 per pers. inkl. kursmateriell og lunsj

Påmelding innen 12. mars 2018