ET MODERNE ADVOKATFIRMA
MED SOLID ERFARING

ETTERMIDDAGSSEMINAR

Judicia har gleden av å invitere til femte kursrekke i EIENDOMSSKOLEN.

Vi kan også denne gangen by på interessante foredrag og et hyggelig bransjetreff onsdag 24. januar 2018 i Ålesund.


ARVERETTSSEMINAR

Advokatfirmaet Judicia DA har gleden av å invitere til arverettsseminar.

Vi byr på interessante foredrag av generell interesse for enhver som sitter med arverettslige spørsmål, enten som mottaker eller fremtidig arvelater.

Seminaret ble avholdt den 25. oktober 2017 i Ørsta.


JUDICIA INNGÅR SAMARBEID MED FISKARLAGET

Advokatfirmaet Judicia DA har bred kompetanse innen maritim rett og sjøforsikring. Som ledd i arbeidet med å styrke kompetansen på disse områdene og videreutvikle kompetanse og kapasitet innenfor fiskerirett, har Judicia idag inngått samarbeidsavtale med Fiskarlaget.

Vi ønsker Fiskarlagets advokat, advokat Ståle Hellesø, velkommen med med kontorplass hos oss!


Nye personvernregler - hva betyr det for din bedrift?

Både for offentlige og private virksomheter vil de nye EU-reglene om behandling og oppbevaring av personopplysninger få stor betydning når de trer i kraft den 25. mai 2018.