ET MODERNE ADVOKATFIRMA
MED SOLID ERFARING

REKONSTRUKSJONSLOVEN - REDNINGEN FOR ELLERS LEVEDYKTIGE VIRKSOMHETER MED AKUTT SVIKT I INNTEKT PGA. 'KORONAKRISEN'?

Regjeringen fremmet i ekstraordinært statsråd 15. april 2020 forslag om ny midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 – rekonstruksjonsloven. Det foreslås omfattende endringer i de gjeldende reglene om gjeldsforhandling i konkurslovens første del.

Hovedformålet med lovforslaget er å redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige virksomheter som er rammet av en akutt svikt i inntektene som følge av «korona-krisen».


EIENDOMSSKOLEN: NYHETSBREV FOR BYGG OG ANLEGG UNDER KORONAPANDEMIEN

Koronapandemien har medført omfattende tiltak i hele landet. Alle barnehager og utdanningsinstitusjoner er stengt, alle som er smittet eller mistenker smitte skal i karantene i minste 14 dager og i Ålesund kommune er det innført karantene for tilreisende fra store deler av landet. Dette får konsekvenser også for bygg- og anleggsbransjen.


ARTIKKEL: ARBEIDSRETTSLIGE PROBLEMSTILLINGER SOM FØLGE AV KORONAPANDEMIEN

Koronapandemien er over oss, og næringslivet er allerede hardt rammet. Virksomheter ser seg nødt til å redusere eller stanse driften, og flere er urolige for om man vil overleve unntakstilstanden som både pandemien og tiltakene for å begrense smitte medfører.

Det er viktig å handle raskt med effektive grep for å begrense de negative konsekvensene dette har for virksomhetenes økonomi. Gode grep tidlig kan utgjøre forskjellen mellom konkurs eller fortsatt drift når vi på et tidspunkt er gjennom denne unntakstilstanden.


ARTIKKEL: AVTALEBRUDD SOM FØLGE AV KORONAVIRUSET

Den 30. januar 2020 erklærte Verdens helseorganisasjon (WHO) utbruddet av koronaviruset (COVID-19) som en «alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse», en såkalt PHEIC (Public Health Emergency of International Concern).

Dette utbruddet og de etterfølgende tiltakene som er innført av lokale og nasjonale myndigheter i enkelte av de mest berørte landene, kan og har allerede medført hindringer ved levering av varer og tjenester og andre påvirkninger av forretningsmessige forhold.


HALVDAGSSEMINAR OM KONTRAKTMODELLER

Advokatfirmaet Judicia DA holder kurs sammen med flere andre sentrale markedsaktører, om valg av kontrakt i bygg- og anleggsbransjen.

Foredragsholderne kommer fra byggherre-, entreprenør- og rådgiversiden, som alle vil fortelle om sine erfaringer med ulike kontraktmodeller. Hva har fungert bra og hva er de typiske fallgruvene?

Kurset er utsatt på ubestemt tidspunkt grunnet den pågående koronapandemien. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart som mulig.


ARTIKKEL: AUTOMATISK OPPDATERING FRA MICROSOFT UTLØSER OMFATTENDE PLIKTER FOR DIN BEDRIFT

Mange har lagt merke til at en har begynt å motta e-poster fra «MyAnalytics» med jevne mellomrom. Dette skjer fordi Microsoft Office gjennom en oppdatering har endret standardinnstillingene, og skrudd på tillegget MyAnalytics. Dette utløser omfattende plikter for din bedrift, med mindre tillegget skrus av.


ARTIKKEL: KONKURRERE PÅ TID I BYGGE- OG ANLEGGSPROSJEKTER

I bygge- og anleggsprosjekter er byggherren opptatt av kostnader, kvalitet og tid. Det er ofte disse kriteriene tilbyderne måles opp mot og som vil være avgjørende for byggherrens valg av entreprenør. Vi ser nærmere på aktuelle saker og hvordan prosjekters tidsramme bør fastslås.


ARTIKKEL: LOVENDRINGER FRA NYTTÅR

En rekke lovendringer trådte i kraft ved årsskiftet 1. januar 2020. Vi gjennomgår de viktigste lovendringene, med særlig fokus på de endringene som får betydning for folk flest.


VI STYRKER OSS YTTERLIGERE

Judicia har vokst betydelig siden oppstart i 2015. Vi opplever fortsatt stor etterspørsel etter våre tjenester, og det er derfor med stor glede vi kan meddele at advokatene Thomas Albertsen og Øystein Vartdal Riise tiltrer som partnere i Judicia med virkning fra 1. august i år.

Både Thomas og Øystein tilfører oss ytterligere kapasitet og kompetanse innenfor særlig bygg- og anlegg, generell kontraktsrett og mot offentlige forvaltning. Thomas har spisskompetanse innenfor entrepriserett og offentlig anskaffelser, mens Øystein har betydelig kompetanse innenfor kontraktsrett og tvisteløsning. Begge kommer fra Advokatfirmaet Adviso, og har tidligere arbeidet hos ledende nasjonale advokatfirmaer og i domstolen.

Vi ser frem til å få Thomas og Øystein med på laget! Deres tiltredelse vil styrke firmaet ytterligere som et fullservicekontor for våre klienter.