ET MODERNE ADVOKATFIRMA
MED SOLID ERFARING

ARVERETTSSEMINAR

Advokatfirmaet Judicia DA har gleden av å invitere til arverettsseminar.

Vi byr på interessante foredrag av generell interesse for enhver som sitter med arverettslige spørsmål, enten som mottaker eller fremtidig arvelater.


JUDICIA INNGÅR SAMARBEID MED FISKARLAGET

Advokatfirmaet Judicia DA har bred kompetanse innen maritim rett og sjøforsikring. Som ledd i arbeidet med å styrke kompetansen på disse områdene og videreutvikle kompetanse og kapasitet innenfor fiskerirett, har Judicia idag inngått samarbeidsavtale med Fiskarlaget.

Vi ønsker Fiskarlagets advokat, advokat Ståle Hellesø, velkommen med med kontorplass hos oss!


EIENDOMSSKOLEN

Advokatfirmaet Judicia DA avholder fjerde kursrunde i Eiendomsskolen den 6. og 7. september 2017!

Vi bistår en rekke aktører innen fast eiendom, fra eiendomsutviklere til entreprenører av ulik størrelse og fag. Vår erfaring er at det uavhengig av type virksomhet er en rekke tema som er aktuelle for de fleste i bransjen. Derfor har vi etablert en arena der bransjen kan møtes og få praktisk og relevant faglig påfyll gjennom Eiendomsskolen.


NYE VARSLINGSREGLER - Betydning for alle med minst fem medarbeidere

For å sikre beskyttelse av arbeidstakere som varsler, samt tydeliggjøre at varsling både er lovlig og ønsket ble det 1. juli i år innført nye bestemmelser i arbeidsmiljøloven. Det praktisk viktigste er at alle bedrifter med minst fem ansatte, uavhengig av om de er innleid eller fast ansatt, må få på plass skriftlige varslingsrutiner.


Nye personvernregler - hva betyr det for din bedrift?

Både for offentlige og private virksomheter vil de nye EU-reglene om behandling og oppbevaring av personopplysninger få stor betydning når de trer i kraft den 25. mai 2018.