ET MODERNE ADVOKATFIRMA
MED SOLID ERFARING

ETTERMIDDAGSSEMINAR

Judicia har gleden av å invitere til sjette kursrekke i EIENDOMSSKOLEN. Denne gangen er temaene bruk av innleid arbeidskraft, byggherreforskriften og overtakelser.

Seminaret ble avholdt i våre lokaler i Grimmergata 5 den 13. september 2018.


SAMARBEIDSAVTALE MED KYSTREDERIENE

Advokatfirmaet Judicia DA har inngått samarbeidsavtale med Kystrederiene.

Kystrederiene er en landsdekkende arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, og samarbeidet inngås på bakgrunn av ønske om større tilknytning til hverandres fagområder.


JUDICIA INNGÅR SAMARBEID MED FISKARLAGET

Advokatfirmaet Judicia DA har bred kompetanse innen maritim rett og sjøforsikring. Som ledd i arbeidet med å styrke kompetansen på disse områdene og videreutvikle kompetanse og kapasitet innenfor fiskerirett, har Judicia idag inngått samarbeidsavtale med Fiskarlaget.

Vi ønsker Fiskarlagets advokat, advokat Ståle Hellesø, velkommen med med kontorplass hos oss!


Nye personvernregler - hva betyr det for din bedrift?

Både for offentlige og private virksomheter vil de nye EU-reglene om behandling og oppbevaring av personopplysninger få stor betydning når de trer i kraft den 25. mai 2018.

Ikrafttredelsen av de nye personopplysningsreglene i GDPR er utsatt til 1. juli 2018 i Norge.