ET MODERNE ADVOKATFIRMA
MED SOLID ERFARING

ARTIKKEL: KONKURRERE PÅ TID I BYGGE- OG ANLEGGSPROSJEKTER

I bygge- og anleggsprosjekter er byggherren opptatt av kostnader, kvalitet og tid. Det er ofte disse kriteriene tilbyderne måles opp mot og som vil være avgjørende for byggherrens valg av entreprenør. Vi ser nærmere på aktuelle saker og hvordan prosjekters tidsramme bør fastslås.


ARTIKKEL: LOVENDRINGER FRA NYTTÅR

En rekke lovendringer trådte i kraft ved årsskiftet 1. januar 2020. Vi gjennomgår de viktigste lovendringene, med særlig fokus på de endringene som får betydning for folk flest.


EIENDOMSSKOLEN

Advokatfirmaet Judicia DA avholder Eiendomsskolen i samarbeid med SpareBank 1 SMN. Temaet er eiendomsutvikling og er særlig egnet for byggherrer og entreprenører.

Foredragsholderne er banksjef Arild Eiken og Judicias advokater Karina L. Larsen, Øystein Vartdal Riise og Thomas Albertsen.

Seminaret ble avholdt den 30. januar 2020 i Sparebank 1 SMNs lokaler i Ålesund sentrum.


ARTIKKEL: HVEM HAR RISIKOEN FOR UKLARHETER I KONKURRANSEGRUNNLAGET?

Uklarheter i konkurransegrunnlag og spørsmål om risiko er et tilbakevendende tema som har ført til en rekke konfliktsaker mellom byggherre og entreprenører. Nå har Høyesterett kommet med en ny avgjørelse. Spørsmålet er om denne klargjør rettstilstanden.


ARTIKKEL: VALG AV STANDARDKONTRAKTER

Det er mange standardkontrakter å velge mellom når profesjonelle byggherrer og entreprenører / leverandører skal finne egnet regulering for arbeidet. Valg av standardkontrakt kan få stor betydning og det er derfor viktig å finne en standard som «treffer».


VI STYRKER OSS YTTERLIGERE

Judicia har vokst betydelig siden oppstart i 2015. Vi opplever fortsatt stor etterspørsel etter våre tjenester, og det er derfor med stor glede vi kan meddele at advokatene Thomas Albertsen og Øystein Vartdal Riise tiltrer som partnere i Judicia med virkning fra 1. august i år.

Både Thomas og Øystein tilfører oss ytterligere kapasitet og kompetanse innenfor særlig bygg- og anlegg, generell kontraktsrett og mot offentlige forvaltning. Thomas har spisskompetanse innenfor entrepriserett og offentlig anskaffelser, mens Øystein har betydelig kompetanse innenfor kontraktsrett og tvisteløsning. Begge kommer fra Advokatfirmaet Adviso, og har tidligere arbeidet hos ledende nasjonale advokatfirmaer og i domstolen.

Vi ser frem til å få Thomas og Øystein med på laget! Deres tiltredelse vil styrke firmaet ytterligere som et fullservicekontor for våre klienter.