ET MODERNE ADVOKATFIRMA
MED SOLID ERFARING

HVEM HAR RISIKOEN FOR UKLARHETER I KONKURRANSEGRUNNLAGET?

Uklarheter i konkurransegrunnlag og spørsmål om risiko er et tilbakevendende tema som har ført til en rekke konfliktsaker mellom byggherre og entreprenører. Nå har Høyesterett kommet med en ny avgjørelse. Spørsmålet er om denne klargjør rettstilstanden.


ARTIKKEL OM VALG AV STANDARDKONTRAKTER

Det er mange standardkontrakter å velge mellom når profesjonelle byggherrer og entreprenører / leverandører skal finne egnet regulering for arbeidet. Valg av standardkontrakt kan få stor betydning og det er derfor viktig å finne en standard som «treffer».


EIENDOMSSKOLEN

I denne kursrekken blir det holdt foredrag om plan og bygningsloven, og om standardkontraktene NS 8401 og 8402 om prosjekteringsoppdrag og rådgivningsoppdrag.

Seminaret avholdes den 5. september 2019 i våre lokaler. Foredragsholderne er advokat Øystein Vartdal Riise og advokat Thomas Albertsen.


VI STYRKER OSS YTTERLIGERE

Judicia har vokst betydelig siden oppstart i 2015. Vi opplever fortsatt stor etterspørsel etter våre tjenester, og det er derfor med stor glede vi kan meddele at advokatene Thomas Albertsen og Øystein Vartdal Riise tiltrer som partnere i Judicia med virkning fra 1. august i år.

Både Thomas og Øystein tilfører oss ytterligere kapasitet og kompetanse innenfor særlig bygg- og anlegg, generell kontraktsrett og mot offentlige forvaltning. Thomas har spisskompetanse innenfor entrepriserett og offentlig anskaffelser, mens Øystein har betydelig kompetanse innenfor kontraktsrett og tvisteløsning. Begge kommer fra Advokatfirmaet Adviso, og har tidligere arbeidet hos ledende nasjonale advokatfirmaer og i domstolen.

Vi ser frem til å få Thomas og Øystein med på laget! Deres tiltredelse vil styrke firmaet ytterligere som et fullservicekontor for våre klienter.


ARTIKKEL OM LEASING

Mange har hørt skremselshistorier om ekstra kostnader når leasingbilen leveres tilbake. Du må betale for «unormal slitasje», men hva er det?


FROKOSTSEMINAR OM GDPR

Seminaret holdes av Advokatfirmaet Judicia og GAGN Consulting. Særlig på personvernområdet ligger det store fordeler i å kombinere vår juridiske kunnskap med Gagns kompetanse innen teknisk og praktisk gjennomføring. Seminaret vil gi en oversikt over reglenes innhold og den praktiske etterlevelsen av disse.

Seminaret ble avholdt den 5. april 2019 i våre lokaler.