ET MODERNE ADVOKATFIRMA
MED SOLID ERFARING

FROKOSTSEMINAR OM GDPR

Seminaret holdes av Advokatfirmaet Judicia og GAGN Consulting. Særlig på personvernområdet ligger det store fordeler i å kombinere vår juridiske kunnskap med Gagns kompetanse innen teknisk og praktisk gjennomføring. Seminaret vil gi en oversikt over reglenes innhold og den praktiske etterlevelsen av disse.

Avholdes den 5. april 2019 i våre lokaler.


INVITASJON TIL MARSEM

Maritimt Seminar (MarSem) avholdes hos oss den 14. mars 2019.

Seminaret gir en introduksjon til siste versjon av Nordisk Sjøforsikringsplan, med komplette forsikringsvilkår for alle sentrale rederforsikringer bortsett fra ansvarsforsikring.

Se invitasjon for mer informasjon.


ETTERMIDDAGSSEMINAR

Judicia takker for godt oppmøte og god interesse under EIENDOMSSKOLEN torsdag 14. februar 2019. Temaene var nye lovendringer, sluttoppgjør, reklamasjon og foreldelse.


SAMARBEIDSAVTALE MED KYSTREDERIENE

Advokatfirmaet Judicia DA har inngått samarbeidsavtale med Kystrederiene.

Kystrederiene er en landsdekkende arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, og samarbeidet inngås på bakgrunn av ønske om større tilknytning til hverandres fagområder.